Profesjonalne strony internetowe

Sam sprawdź ile jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić

Najnowsze wpisy

Na czym polegają tłumaczenia symultaniczne

Istnieje kilka rodzajów tłumaczeń ustnych. W zależności od charakteru wydarzenia, ilości obecnych na nim obcojęzycznych słuchaczy, jak i innych czynników, takich jak chociażby warunki techniczne pomieszczenia, należy wybrać typ, który będzie najbardziej funkcjonalny. Jednym z rozwiązań są tłumaczenia symultaniczne.

Tłumaczenia symultaniczne – co to w ogóle jest?

Jest to typ tłumaczeń ustnych, który wykonywany jest w specjalnych, dźwiękoszczelnych kabinach. Podczas konferencji, spotkania biznesowego czy innego wydarzenia, prelegent wygłasza swoje przemówienie, które niemal równocześnie tłumaczone jest na dowolne języki obce. We wspomnianej kabinie znajduje się dwóch albo więcej tłumaczy. Słyszą oni przez słuchawki treść prelekcji, wygłaszanej do mikrofonu, i na bieżąco ją tłumaczą. Ich przekład dociera do uszu słuchaczy poprzez specjalne urządzenie również wyposażone w zestaw słuchawkowy. W ten sposób można tłumaczyć wypowiedzi podczas wielu różnych wydarzeń. Tłumaczenia symultaniczne sprawdzają się jednak szczególnie podczas długich wystąpień. Wówczas bowiem przekład, odbywający się już po zakończeniu przemowy, mógłby znacznie wydłużyć czas całego spotkania. Możliwe jest jednak zastosowanie tego typu tłumaczenia także w wielu innych wypadkach. Na pewno ma on wiele plusów, ponieważ wszyscy zgromadzeni na sali słuchacze mogą niemal jednocześnie słuchać przemówienia w zrozumiałym dla siebie języku. Nie powoduje to tworzenia się barier komunikacyjnych. Każdy może na bieżąco reagować na przekaz. Tłumaczenia symultaniczne są obecnie bardzo popularne i w dużym stopniu zastępują tłumaczenia konsekutywne, czyli następujące po zakończeniu mowy. Do prawidłowego, satysfakcjonującego przeprowadzenia takich przekładów konieczne jest zatrudnienie tłumaczy z dużym doświadczeniem, którzy będą potrafili tłumaczyć słowa zawarte w przekazie z dużą szybkością oraz znakomitą poprawnością. Praca przy tłumaczeniach ustnych odbywa się w tym wypadku w zespołach tłumaczeniowych, które są tym większe, im questionswiększa jest ilość języków, na które trzeba jednocześnie przełożyć daną mowę. W trakcie przemowy słuchacze wybierają w otrzymanych urządzeniach program, który im odpowiada. Mogą wtedy słyszeć wypowiedź w dogodnym dla siebie języku. By jednak tworzyć tego rodzaju przekład, trzeba posiadać odpowiednie zaplecze technologiczne.

Nasza firma wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt, który świetnie sprawdza się do wykonywania tego rodzaju zleceń. Jeśli chcą Państwo uzyskać najwyższej jakości tłumaczenia symultaniczne przy użyciu sprawdzonych urządzeń, to zachęcamy do kontaktu.

Rodzaje tłumaczeń ustnych

tablica

Tłumaczenia ustne przydają się w różnych dziedzinach. Pozwalają porozumieć się w kwestiach biznesowych, ale często także w tych bardziej prywatnych. Jeśli występuje bariera językowa, warto zatrudnić profesjonalnego tłumacza, aby pomógł zwiększyć skuteczność komunikacji oraz umożliwił precyzyjną wymianę opinii i poglądów.

Różne rodzaje tłumaczeń ustnych wymagają różnych umiejętności

Trudno wyobrazić sobie konferencję z udziałem obcojęzycznych słuchaczy, która nie byłaby przekładana chociażby na język angielski. Również spotkanie prowadzone w celu zawarcia umowy między przedsiębiorstwami powinno być na bieżąco tłumaczone, aby dawało równe szanse negocjacji warunków wszystkim zainteresowanym stronom. Przekłady ustne często dostosowuje się do potrzeb konkretnej sytuacji. Możliwości jest bowiem naprawdę wiele. Model współpracy powinien być więc ustalany w sposób indywidualny. Podstawowe rozróżnienie, jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, to podział na tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Te pierwsze wykonywane są w trakcie odbywającego się przemówienia. Z kolei tłumaczenia konsekutywne przeprowadza się tuż po zakończeniu wypowiedzi lub jej części. Wówczas tłumacz powtarza treść mowy w danym języku obcym, zazwyczaj na podstawie sporządzonych w trakcie wystąpienia notatek. Można skorzystać także z tak zwanego tłumaczenia liaison. Różni się ono od konsekutywnego tym, że wypowiedź podzielona jest na większą ilość części. Mówca robi przerwy w swojej prelekcji co kilka zdań, by dać możliwość przetłumaczenia jej małych fragmentów. W odróżnieniu od tłumaczenia symultanicznego, konsekutywne oraz liaison charakteryzują się tym, że tłumacz musi interpretować wypowiedź, aby przekazać jej istotę. Niemożliwe jest bowiem przełożenie komunikatu słowo w słowo. Z kolei trudność w tłumaczeniach symultanicznych wiąże się z tym, że nie zachodzi tutaj kontakt między mówcą a tłumaczem. Osoba dokonująca przekładu musi więc na bieżąco rozumieć, o czym jest mowa i od razu tłumaczyć wypowiedź na język obcojęzycznej części audytorium. Inne typy tłumaczeń to na przykład tłumaczenia ustne szeptane. Jest to tak naprawdę podtyp tłumaczenia symultanicznego. Różni się od niego tym, że przeprowadza się je szeptem i bez użycia specjalistycznego sprzętu. Ta metoda ma zastosowanie wówczas, gdy tłumaczenie kierowane jest do witambardzo wąskiego grona osób. Istnieją także tłumaczenia ustne a vista, czyli takie, które wykonuje się na podstawie tekstu pisanego. Tłumacz najczęściej nie zna jego treści wcześniej, więc musi posiadać umiejętność szybkiego czytania i przekładania treści pisanych na mówione.

Opisane rodzaje przekładów ustnych stanowią część rozwiązań, z których można skorzystać, zlecając przekład. Profesjonalne biuro tłumaczeń z pewnością doradzi klientowi najlepszy możliwy typ tłumaczenia w danej sytuacji. Nasza agencja posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach ustnych. Chętnie więc podejmiemy się tego typu zleceń i podpowiemy w wyborze.

Czego mogą dotyczyć tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia specjalistyczne, których tworzeniem zajmują się przeważnie osoby ze stopniem inżyniera, to tak zwane tłumaczenia techniczne. Mogą one dotyczyć bardzo szerokiego zakresu dziedzin. Tego rodzaju tłumaczenia należą do trudniejszych, dlatego wykonać je mogą jedynie tłumacze, posiadający bardzo dobrą znajomość branży, z której pochodzi tekst.

Tłumaczenia techniczne to zadanie dla specjalistów!

world By wykonać profesjonalne tłumaczenia techniczne, należy orientować się nie tylko w zakresie funkcjonowania konkretnej dziedziny. Trzeba także znać funkcjonującą w jej ramach terminologię, mogącą pojawić się w tekście. Do prawidłowego przetłumaczenia tekstu technicznego wymagane jest jego stuprocentowe zrozumienie. Dlatego właśnie nie każdy przedstawiciel zawodu tłumacza może podjąć się tego zadania. Pojęcia charakterystyczne dla danego działu mogą nie być jasne dla kogoś, kto w danej dziedzinie się nie uczył. Biura tłumaczeń zatrudniają osoby posiadające wykształcenie w rozmaitych branżach, gdyż dzięki temu mogą obsługiwać różnorodne zlecenia. Tak jest również w naszej agencji tłumaczeń Diuna. Dzięki znajomości własnych tłumaczy, koordynatorzy wiedzą, komu najlepiej jest zlecić konkretne zadanie. Tłumaczenia techniczne to typ przekładów, któremu należy się szczególna uwaga. Jaki tekst może być zatem zlecony jako tłumaczenie techniczne? Z pewnością będą to wszelkie instrukcje obsługi maszyn, urządzeń czy jakichś innych przedmiotów. Chociaż nie są to tłumaczenia poświadczone, to jednak ich poziom musi być wysoki. Dodając bowiem instrukcję do danego sprzętu, trzeba być pewnym, że jest ona właściwa. Użytkownik musi wiedzieć, w jaki sposób używać danej maszyny. Także wszelkie opisy żywności można uznać za tłumaczenia techniczne. Na opakowaniach produktów żywnościowych muszą znaleźć się między innymi informacje na temat składników, z których one powstały. Przykładem miejsca, w którym mogą być potrzebne tłumaczenia techniczne jest produkcja. Tutaj znajduje się wiele maszyn, które zatrudnieni pracownicy z zagranicy także muszą potrafić obsługiwać. Poza tym, jeśli maszyna jest sprowadzana z innego kraju to także musi być wyposażona w tłumaczenie. Inne przykłady tekstów oddawanych do tłumaczenia i tworzonych w języku technicznym to wszelkie broszury, foldery informacyjne,

sprawozdania finansowe, artykuły naukowe czy teksty z branży prawniczej.
Tłumaczenia techniczne obejmują teksty o różnym poziomie skomplikowania. Czasami mogą nie zawierać charakterystycznej terminologii i wówczas tłumacz nie musi być specjalistą w danej dziedzinie. Najczęściej jednak przekłady te wymagają większej wiedzy branżowej. Warto więc korzystać z oferty profesjonalnej agencji tłumaczeń.