Czego mogą dotyczyć tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia specjalistyczne, których tworzeniem zajmują się przeważnie osoby ze stopniem inżyniera, to tak zwane tłumaczenia techniczne. Mogą one dotyczyć bardzo szerokiego zakresu dziedzin. Tego rodzaju tłumaczenia należą do trudniejszych, dlatego wykonać je mogą jedynie tłumacze, posiadający bardzo dobrą znajomość branży, z której pochodzi tekst.

Tłumaczenia techniczne to zadanie dla specjalistów!

world By wykonać profesjonalne tłumaczenia techniczne, należy orientować się nie tylko w zakresie funkcjonowania konkretnej dziedziny. Trzeba także znać funkcjonującą w jej ramach terminologię, mogącą pojawić się w tekście. Do prawidłowego przetłumaczenia tekstu technicznego wymagane jest jego stuprocentowe zrozumienie. Dlatego właśnie nie każdy przedstawiciel zawodu tłumacza może podjąć się tego zadania. Pojęcia charakterystyczne dla danego działu mogą nie być jasne dla kogoś, kto w danej dziedzinie się nie uczył. Biura tłumaczeń zatrudniają osoby posiadające wykształcenie w rozmaitych branżach, gdyż dzięki temu mogą obsługiwać różnorodne zlecenia. Tak jest również w naszej agencji tłumaczeń Diuna. Dzięki znajomości własnych tłumaczy, koordynatorzy wiedzą, komu najlepiej jest zlecić konkretne zadanie. Tłumaczenia techniczne to typ przekładów, któremu należy się szczególna uwaga. Jaki tekst może być zatem zlecony jako tłumaczenie techniczne? Z pewnością będą to wszelkie instrukcje obsługi maszyn, urządzeń czy jakichś innych przedmiotów. Chociaż nie są to tłumaczenia poświadczone, to jednak ich poziom musi być wysoki. Dodając bowiem instrukcję do danego sprzętu, trzeba być pewnym, że jest ona właściwa. Użytkownik musi wiedzieć, w jaki sposób używać danej maszyny. Także wszelkie opisy żywności można uznać za tłumaczenia techniczne. Na opakowaniach produktów żywnościowych muszą znaleźć się między innymi informacje na temat składników, z których one powstały. Przykładem miejsca, w którym mogą być potrzebne tłumaczenia techniczne jest produkcja. Tutaj znajduje się wiele maszyn, które zatrudnieni pracownicy z zagranicy także muszą potrafić obsługiwać. Poza tym, jeśli maszyna jest sprowadzana z innego kraju to także musi być wyposażona w tłumaczenie. Inne przykłady tekstów oddawanych do tłumaczenia i tworzonych w języku technicznym to wszelkie broszury, foldery informacyjne,

sprawozdania finansowe, artykuły naukowe czy teksty z branży prawniczej.
Tłumaczenia techniczne obejmują teksty o różnym poziomie skomplikowania. Czasami mogą nie zawierać charakterystycznej terminologii i wówczas tłumacz nie musi być specjalistą w danej dziedzinie. Najczęściej jednak przekłady te wymagają większej wiedzy branżowej. Warto więc korzystać z oferty profesjonalnej agencji tłumaczeń.