tablica

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia ustne przydają się w różnych dziedzinach. Pozwalają porozumieć się w kwestiach biznesowych, ale często także w tych bardziej prywatnych. Jeśli występuje bariera językowa, warto zatrudnić profesjonalnego tłumacza, aby pomógł zwiększyć skuteczność komunikacji oraz umożliwił precyzyjną wymianę opinii i poglądów.

Różne rodzaje tłumaczeń ustnych wymagają różnych umiejętności

Trudno wyobrazić sobie konferencję z udziałem obcojęzycznych słuchaczy, która nie byłaby przekładana chociażby na język angielski. Również spotkanie prowadzone w celu zawarcia umowy między przedsiębiorstwami powinno być na bieżąco tłumaczone, aby dawało równe szanse negocjacji warunków wszystkim zainteresowanym stronom. Przekłady ustne często dostosowuje się do potrzeb konkretnej sytuacji. Możliwości jest bowiem naprawdę wiele. Model współpracy powinien być więc ustalany w sposób indywidualny. Podstawowe rozróżnienie, jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, to podział na tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Te pierwsze wykonywane są w trakcie odbywającego się przemówienia. Z kolei tłumaczenia konsekutywne przeprowadza się tuż po zakończeniu wypowiedzi lub jej części. Wówczas tłumacz powtarza treść mowy w danym języku obcym, zazwyczaj na podstawie sporządzonych w trakcie wystąpienia notatek. Można skorzystać także z tak zwanego tłumaczenia liaison. Różni się ono od konsekutywnego tym, że wypowiedź podzielona jest na większą ilość części. Mówca robi przerwy w swojej prelekcji co kilka zdań, by dać możliwość przetłumaczenia jej małych fragmentów. W odróżnieniu od tłumaczenia symultanicznego, konsekutywne oraz liaison charakteryzują się tym, że tłumacz musi interpretować wypowiedź, aby przekazać jej istotę. Niemożliwe jest bowiem przełożenie komunikatu słowo w słowo. Z kolei trudność w tłumaczeniach symultanicznych wiąże się z tym, że nie zachodzi tutaj kontakt między mówcą a tłumaczem. Osoba dokonująca przekładu musi więc na bieżąco rozumieć, o czym jest mowa i od razu tłumaczyć wypowiedź na język obcojęzycznej części audytorium. Inne typy tłumaczeń to na przykład tłumaczenia ustne szeptane. Jest to tak naprawdę podtyp tłumaczenia symultanicznego. Różni się od niego tym, że przeprowadza się je szeptem i bez użycia specjalistycznego sprzętu. Ta metoda ma zastosowanie wówczas, gdy tłumaczenie kierowane jest do witambardzo wąskiego grona osób. Istnieją także tłumaczenia ustne a vista, czyli takie, które wykonuje się na podstawie tekstu pisanego. Tłumacz najczęściej nie zna jego treści wcześniej, więc musi posiadać umiejętność szybkiego czytania i przekładania treści pisanych na mówione.

Opisane rodzaje przekładów ustnych stanowią część rozwiązań, z których można skorzystać, zlecając przekład. Profesjonalne biuro tłumaczeń z pewnością doradzi klientowi najlepszy możliwy typ tłumaczenia w danej sytuacji. Nasza agencja posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach ustnych. Chętnie więc podejmiemy się tego typu zleceń i podpowiemy w wyborze.